HAKKIMIZDA

TARİHÇE

DİNAMİK VE YARATICIBİR EKİBİZ        KAPSAMLI DÜŞÜNÜR, HASSASİYETLE ÜRETİRİZ.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

KVKK-GDPR

 

MİSYONUMUZ

ÖZEL ÜRÜN İHTİYAÇLARINIZ İÇİN DİNAMİK ÇÖZÜMLER ÜRETİRİZ.

Farklı sektörlerin ürünleri söz konusu olduğunda doğru uyumu yakalamak oldukça önemlidir. Dolayısıyla üretimimizi ihtiyaçlar doğrultusunda sektör standartları ve özgünleştirme arasında dengeliyoruz.

 

Sektörün ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak en uygun çözümler üretmeyi firmamızın öncelikli amacı olarak belirledik. Bu bağlamda düzenli kurum içi eğitimlerle çalışanlarımızı uzmanlaştırıyor ve iş ortağı olduğumuz üreticilerle birlikte Ar-Ge çalışmalarına önem vererek ileriyi gören sürdürülebilir bir büyüme sağlıyoruz.

 

 

VİZYONUMUZ

 

KAPSAMLI DÜŞÜNÜR, HASSASİYETLE ÜRETİRİZ.

Valf mühendislik sanayisi her gün, her hafta ve her ay uygulanan ve kusursuzluğu hedefleyen yenilikçi fikirlere dayanır. Bu şekilde ürünlerimizi her geçen gün geliştiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha etkin bir biçimde karşılıyoruz.

 

Sürekli gelişen pazarda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıp katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgenin lider valf üreticisi olmayı hedefliyoruz.

HAKKIMIZDA

 

SPREY SİSTEMLERİ PAZARINDA REKABETÇİ FİYATLAR SUNMAKTAYIZ.

7M Valf olarak 1991 yılından bugüne kimya, kozmetik, otomotiv, mobilya, inşaat gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üretim sektörlerine aerosol valfleri, aktüatörleri, sprey pompaları ve bunların muhtelif aksamlarının tedarikini gerçekleştirmekteyiz.

 

Sprey sistemleri pazarında dünya lideri Aptar Holding ile uzun yıllara dayalı iş ortaklığımız bulunmakta ve bu sayede müşterilerimize yüksek kapasiteli tedarik olanağı ile rekabetçi fiyatlar sunmaktayız.

TARİHÇE

 

25 YILLIK TECRÜBEMİZLE LİDER SPREY SİSTEMLERİ TEDARİKÇİSİ KONUMUNDAYIZ.

7M Valf'ın kuruluş temelleri 1960’larda Almanya’da eğitim gören yedi Türk mühendise dayanmakta.  Bu mühendis gurubu ihtisas yaptıkları teknik uzmanlık alanına dayanarak her gün geniş çapta kullanılan aerosol ürünlerine daha pratik çözümler üretmek amacıyla yola çıktı ve firmamızın kuruluş temelleri atılmış oldu.

 

1991 yılında kuruluşumuzdan bugüne Aptar Holding’in bünyesindeki firmalar olan Valois ve Seaquist Perfect Dispensing ile kurduğumuz iş ortaklıklarından sonra 2010 yılında tek isim altında toplanan Aptar Beauty + Home desteği ile pazardaki lider sprey sistemleri tedarikçisi konumunda bulunmaktayız.

SAYIN İLGİLİ KİŞİ

7M Valf olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz.

7M Valf olarak, veri güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını ISO 27001 standardını temel alarak yürütmektedir. Bilgi Güvenliği Politikamızı müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla buradan paylaşmış bulunmaktayız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

7M Valf şirketi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

 

7 M V A L F | YÜKLENİYOR

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.